Nordanberg-En byggnadsvårdsdrömDetta hus skall nu genomgå en upprustning i vårdad och eftertänksam form av byggnadsvård. Hur gammalt är huset? Med tiden så fick vi tag i historiska dokument som fick oss att tappa hakan, första gången gården omnämns är 1371, andra 1571 och tredje 1652. Vi presenterar dessa dokument efter husets bilder, det har alltså varit en bosättning i över 640 år, t om vissa slott är inte ens så gamla, vad spännande att försöka få tillbaka huset till svunna tider.


Precis allt är utrivet av gamla vatten och värmesystemet, det som var ett pann och badrum har bilats upp och skall göras om till ett badrum enligt gällande branschregler men i gammal stil.


Mycket av stommen är frisk och i bra skick, vänta bara tills vi kommer in. Här så var väggen totalt slut och två fönster är igensatta. Huset skall få ny men bondsågad panel, bara c:a 40-50 cm i bredd. Vi fick tag i en timmerfirma, materialet var i bra kvalité men själva firmaägaren en hästhandlare av grövsta sort, vi blev lurade på en del i upphandlingen men la det bakom oss och fortsatte med vårt.


Här är andra gaveln som hade satt sig ordentligt och har lyfts upp. Ni kan se den gamla panelen som sparats, men det mesta blir nytt. Grunden hade gett med sig och stenar flyttat sig, vi tog ett beslut att skippa regelstockar i golvbjälklaget utan kommer gjuta en betongplatta invändigt som golvreglar kan bultas fast vid. Jag var nyfiken på skorstenen.


Den murades om på 1960:talet och verkar i bra kondition, men vi kommer att ändå glidgjuta kanalerna för att få den bästa kvalitén och lång livslängd. Plåtslagaren är idag där och sätter fotplåt och hängrännor på huset, taket lades om på tidigt 1980:tal och behöver inte göras något åt, så det är plus. Vid närmare kontroll så läckte alla kanaler i skorstenen, kajbon måste rensas bort och takstolar sågas ur för att de är för nära skorstenen på vinden.


När vi kliver in i hallen så kommer vi rakt på badrummet, här skall en betongplatta gjutas när vvs är klart och syllarna rena från skadat ruttet trä. Vad finns till vänster? Men mycket av jorden måste ut och bort så vi kan få in singel som bryter av stigande fukt och vatten.


Jo, en nisch där pannan stod tidigare. Här skall vi ha en fungerande kamin på ben som sprakar när man kanske tar en dusch. Inkommande vatten och rör till kök skall sitta i utrymmet som skymtar bakom nischen.


Till höger i hallen så finns ett stort rum, i detta rum som kanske kan bli uppdelat i mindre rum där skall en kakelugn sättas in. Vi förbereder för något sådant i alla fall. Tidigare så låg golvbjälkarna direkt på marken och det förstår en lekman också att då håller de inte så länge. Jag såg direkt att några missar gjorts av timmerfirman, plintarna som håller uppe stommen är för stora invändigt och kommer att behöva bilas bort. En hel del sten skall ut och jord skall grävas bort, sedan skall singel in och dräneringsrör läggas så vatten kan ledas bort om mycket snö kommer om vintern.

I detta läge så hade vi en planering av en kakelugn och fundamentet är klart, men ett beslut om att gjuta en hel betongplatta i varje rum gör att vi lägger planerna på kakelugnen åt sidan så länge. Vi har en låg takhöjd som bestämmer att golvbjälklaget måste vara så litet som det går, betongplatta och golvregel samt färdigt golv max 20-23 cm. Skulle vi ha använt oss av ett traditionellt golvbjälklag av timmerstock så hade rumshöjden blivit knappt 2 m. Med betongplattan så är vi närmare 2,35 m i rumshöjd. 

Det här är rummet till vänster om ingången, det gamla köket. Här är plintarna på en nivå som inte påverkar den betongplatta som vi planerar. På 1980:talet när vi byggde om gamla staden i Eskilstuna så var denna betongplattelösning i stort det vanligaste sättet att få in ett golvbjälklag som inte krävde så mycket arbete om man jämförde med hur man skulle återställa ett golvbjälklag som låg på marken.

Där cementsäcken står skall själva murverket stå som följande skiss på murstocken visar. Vi har en idé hur vi vill att köket skall se ut som, samtidigt så börjar en annan idé om en kakelugn på övervåningen växa fram.

På övervåningen finns 3 utrymmen, ett mindre lika stort som badrummet rakt under och 2 större som finns ovan de undre större rummen.

Tapeter och väggbeklädnad skall ändå bort och timmerväggar skall friläggas.

Golven behöver genomgå en liten slipning så fulheter försvinner.

Detta är det större rummet till höger övre plan, samma sak här med det fina trägolvet, en slipning och taket här fina brädor som skall skrapas och målas om. Vi glömde taket i rummet till vänster.

Det är också breda härliga plank och välbehållna.Golv och tak är i sådant skick att minimalt arbete bara behövs för att få det i bra skick. Kvar så är lilla rummet i hallen.

Vad som görs här blir antingen en garderob eller en toalett till och då på övre plan.
Detta var en liten rundtur och ni har fått en glimt om vad som kommer att ske. Att få ta hand om ett hus i detta skick är en byggnadsvårdsnörds dröm, det mesta är utrivet och rensat, nu börjar återställelsen.

Grovjobbet eller grunden till allt blir bra!
Tidigare så hade man lagt golvbjälkar direkt på mark med följden att de hade ruttnat och var en sanitär olägenhet. Golven revs upp och man fick också tillgång till syllen som byttes ut på många håll.

Den östra gaveln var helt rutten och fick bytas ut, ni kan se hur mycket som fick bytas. Vatten hade också hittat in sin väg under huset och förvärrade bjälklaget kondition ständigt genom konstant närvaro av fukt. Här skulle behövas gräva ut och få in en singelbädd som är dränerad och kan leda ut eventuellt regnvatten, samt så skall marknivån ändras vid östra gaveln så vatten leds bort från huset genom ett dike.

Framsidan där syns att all syll är utbytt, den spröda panelen är också på väg ner från fasaden. Den var så uppäten av solen och så uttorkad att en del föll ner av sig själv när man började ta ner panelen.

Konstigt nog så hade syllen klarat sig på norrsidan men inte på väster. Taket lades om på 1980:talet och behövde fotplåt och hängrännor som har installeras. Timmermannen som bytte ut syllen var ingen anläggare av grunder, utan den biten fick vi själva lösa.

Här är östra gaveln igen och man kan se hur marken är hög och förstår att vid varje regn så ville vattnet rinna in under huset. Vi tar ett steg framåt och ser hur fasaden blev, nya fönster är också på plats i gammal stil, snickarglädjen runt fönster är kopierad och gjord i nytt trämaterial. Jag har murat igen grunden mellan de nya betongplintarna och putsat grunden med cementbruk. Nu kan vi äntligen börja med betongplattorna inuti huset.


Här är östra gaveln och en del av norrsidan, marknivån åtgärdad och nu är grunden snygg.

Här är västra gaveln och norrsidan, man håller på med att putsa upp det utvändiga med cementputs, det är det enda som står emot frost och sprängs inte sönder på vintern. De stenar som var så fula och glidit ur läge åtgärdades och jag putsade upp allt, man ser inte längre betongplintarna utan detta ser ut som en gammal putsad grund med lite inslag av sten.  

Här ser man framsidan, där syns också att grunden är putsad och igengjuten överallt. Vi går lite tillbaka in i huset och tittar på hur vi gick tillväga med grundarbetet. Varför entrén ser ut som den gör är för att vi ännu inte bestämt oss för hur den slutligen skall se ut. Trappan till övervåningen som var brant och tokigt placerad kommer att tas bort, vi har en annan idé och lösning på hur trappan skall se ut och var den skall stå.

Gräva ur många stenar och komma ner i nivå, in med ny singel och tvättad, jämna till och lägga ut ett lager av cellplast så vi får lite isolering samt en fuktbarriär mot betongplattan. Tanken är sedan att mura fast reglar på golvet med cementbruk mellan. Naturligtvis så har reglarna en fuktspärr emot betongen så markfukt inte kan vandra uppåt i regelvirket, reglarna bultas sedan fast i betongplattan med expanderbultar som sitter i den 10 cm tjocka betongsulan.

Kök och allrum på samma sätt, vi har beställt ett kilsågat furugolv som skall ligga på dessa reglar.

 9 kubikmeter betong i första vändan för dom 2 stora rummen, det var så kallt ute att betongen frös fast på skyffeln. Man fick ta bort ett fönster så betongbilen kunde skicka in betongrännan och spred sedan allt för hand och vibrerade allt eftersom, sen så slodade man så jämt det gick.


Husägaren hade lite panik och gick händelserna i förväg, han ville rikta upp väggarna något och väntade med vad som skulle sättas på skivorna, man fick all hast lösa hur elen skulle dras när väl skivorna började komma upp. Nästa steg var att gjuta i hallen och badrummet. Men först fixa så att man hade ett avlopp ur huset. Det här beslutet att sätta in reglar och osb-skivor var helt onödigt, men nu är det gjort och de får sitta där, elen är dragen i väggarna och klar. Under en byggprocess så kommer det uppstå hinder och felaktiga beslut, plintarna som var felgjutna är bortbilade.

Det var mycket grävande, ta upp gamla gjutjärnsrör som bäckat igen, lägga ner nya markrör och ansluta dem till betongrören som leder avloppet till tanken på gården, sätta en spolbrunn så man kan rensa hela vägen till tanken, man filmade allt innan så man visste att allt var okej, trärötter vill gärna tränga in i betongrörens skarvar och sedan så blir det stopp om man inte ingriper. Allt angripet timmer i syllen sågas och höggs bort, vi asfaltbehandlar träet som kommer att vara nära betongen.

Man har behandlat timret i syllen med asfalt så den inte tar upp fukt från betongen, längst till höger är 2 rör för bergvärme som skall gå ut genom hallen och ut i borrhålet utanför huset. In med armering och distansklossar. Även om det dröjer med den biten så är det förberett för framtiden.

Samma sak här, armering på plats och gjuta. Man kan skymta rören för bergvärmen till höger som kommer sedan ut i grunden. Allt förberett. Ni har märkt att det är ett stort hål i fasaden, så var det ett tag men man ville först klara av gjutningen, sedan kunde man göra fackverket med en ny grundsula i betong.

Gjutet i hallen och syllen satt på plats med asfaltsduk under. Ett fackverk av kraftiga reglar görs för fronten och dörrhålet.

Gamla trappan skall bort, den var för trång och brant. Snart är det dags för panelen på fasaden.

En utbyggnad som fanns tidigare var tänkt och därför var denna del av fasaden inte färdig. Ny form av ingång var beslutat enligt gammal modell som var mer lämpad för huset. Vi fick en hel del betong över och valde att lägga det som en kaka framför entrén, jag hade redan tänkt ut hur vi skulle lösa ingångens utseende, husägaren biföll och godkände valet. Att vara ansvarig och utföra det mesta själv kräver djup kunskap och erfarenhet både i mureri och träarbete, under hela resan så har vi aldrig behövt någon container för sopor och skräp, vi har hushållat med varenda bräda och regel, sådant vinner respekt hos vilken husägare som helst. 

Övre delen är klar, man håller på med nedre delen och skall få till det snyggt med den nygamla dörren också. När jag panelat klart övre delen så fixar vi till beslagen också till fönstret. Det är en förmån att få utföra och styra allt själv, att stå på en ställning och jobba kräver certifikat, vilket vi har och inte tummar på.

Dörren kom på plats men saknar fönster, men är beställda i lite orginell stil. Det blev lite betong över och man valde att ha det som ett underlag för själva entren, det fanns en idé om en stensättning framför dörren.

Nu börjar det se riktigt trevligt ut, drygt över ett år har passerat sen hängrännor sattes upp. Nu skall vi åter in i huset där vi skall börja med reglarna för de kilsågade golven.

Det är lite udda att göra på detta sätt, men vi hade inga alternativ, rumshöjden måste vara över 2,3 m och då får man göra vad som krävs. Nu är de satta med cementbruk under sig. Bultning sker vid ett senare tillfälle.
I kök och allrum samma sak med reglarna, där hade vi ett val att antingen fylla ut nivåskillnader med betong eller bygga upp under reglarna, man valde det senare och spara på betongen.

Det gick hur bra som helst, man förstärkte fackverket genom kottlingar, planerade för frisen som skall löpa efter husväggarna. Här är det tänkt som på andra rummet att utrymmet under brädgolvet skall bli luftat men isolerat, en slags ventilation kommer att ske och det är alltid bättre än ett instängt utrymme.

I det stora rummet började man ta in brädorna och såga dem i rätt längder, lägga ut ett golv för att sedan ta upp det igen och låta det torka över vintern och våren, kanske sommaren också. Gissa om husägaren har varit otålig och tjatig om när skall vi börja med golven?

Alla brädor fick ligga med spalt mellan sig, spännband runt omkring så de inte vrider sig under torkningen. Papper överst för att solljuset inte skall göra märken genom fönstret. Det andra golvet är på logen med spännband. Nu så kom vintern och man körde på lite då och då, man började med att räta upp väggarna i det som skall bli badrum och bergvärme rum.

Man fick tjata på elkillen att dra sina slangar för man ville isolera och sätta igen väggarna med osbskivor först och sedan våtrumsskivor. Det visade sig att vi fick skippa den lokala elkillen, opålitlig helt enkelt, vi kallade in Eskilstunafolk och fick det gjort.

När alla väggar har en egen lutning så fick man sadla ut så allt blev så rakt det gick.

Upp med skivorna och ta ur hål för eldosor.

Nu var dessa avklarade, att man väljer osb bakom våtrumsskivan är för att rörelser minimeras och man hoppas slippa se kakel som rört sig p g a årstidens växlingar och inverkan på husets stomme. Sedan så har man mer att skruva i än bara brädreglar.

Gipsat och klart, husägaren har varit otålig ganska länge för det såg ut som inget händer, nu kan han se att vissa ytskikt börjar ta form. Det här året 2014 skall man avsätta 5 månader arbete där  hantverkare betar av rum efter rum. Den mörkare skivan är en våtrumsskiva och sitter där vi tänkt oss duschen.

I kök och allrum togs beslutet vad som skulle hända med väggarna, det fanns mycket kilsågad panel kvar efter fasaden, man gjorde en vägg och husägaren var frälst, så här skall vi ha i hela bottenvåningen blev beslutet. Visst kommer brädorna att torka isär med det är en del av tjusningen och utseendet framöver.

Det behövdes mer panel för andra rummet, så en beställning ordnades med 220 mm bred panel.

All panel åkte upp och sen efter det började man ta alla fönstersmygar och hade bett en såg att tillverka foder efter en gammal modell, ett fönster osv. När väl alla fönster var åtgärdade så var det dags för golvet i stora rummet där trappan skall vara, men innan det så hade man en hel del med trapphålet att göra och beställningen av en trappa. Vi beslöt att göra trappan till övervåningen i rummet till höger om ingången, läget var det optimala.

Man kan se en stående bjälke som håller upp bjälklaget där trapphålet finns till vänster. Golvet är inlagt och man väntar med att skruva fast det efter att huset fått ett permanent värmesystem. För att hålla golvet på plats så gjordes det en golvsockel som håller ner brädorna. I dessa gjordes också luftningshål.

Varje fack under golvet är ventilerat. Firman som skulle tillverka trappan felmåttade den 2ggr och gick sedan i konkurs.
Vi blev uppringda av en advokat som skötte konkursen och blev erbjudna ett svinaktigt pris, vi bjöd 15000 kr som tanken var från början och överenskommelsen, till slut så fick vi trappan för det priset, jag hämtade den och när vi försökte få den på plats så var den för stor, men inga problem för en kunnig hantverkare, lite ändringar och sen hamnade den på plats.

Här håller man på med att få dit den i rätt läge, den väger lite så allt måste ske lite lungt. När man är själv så är spännband en bra medhjälpare, trappan väger nog nära 100 kg. Vi hade 2 Litauer som fick måla mycket av väggar och snickerier, det är inget utbildat folk utan behöver hela tiden vägledning och anvisningar hur det skall utföras.

Äntligen fastskruvad och på plats, nu kunde man fixa till räcket på övervåningen. Kommer ni ihåg de första bilderna på övervåningen? Lite har hänt med väggar och tak, övervåningen är i stort klart förutom det som skall göras i rummet bortom trapprummet.


En luftig trappa som gör det behagligt att gå upp på övre plan.

I samma stund skulle hallen nu fixas, man började med foder och smygar, lämnade lite mån för klossar och golvsockel, nu skall golvet äntligen kläs med tumlad antik kalksten.

Man fick fundera ett tag innan man hittade rätt mönster som passade.

Klart och golvet får torka någon dag innan fogning, under tiden så flytspacklade man badrumsgolvet för att få rätt lutning från alla vägar till golvbrunnen.

Badrum idag måste ha fall mot golvbrunn inom visst mått, medan badrummet torkar så fogar man hallgolvet.

Hallgolvet klart, bara en behandling av såpa behövs efter alla socklar är på plats. Nu kan man börja med badrummet och göra tätskiktet som vara lokalt eftersom betongplattan behöver andas.

Då var tätskiktet klart, dags att lägga klinkergolvet.

Det tar en dag att lägga och skära till alla bitar som följer de sneda charmiga väggarna.

När golvet fått ligga någon dag så fogar man det och nu väntar våtrumsväggen på kakel.

Nu börjar husägaren vilja vara med lite oftare när han ser att det ena saken efter den andra fixas. Under samma tid så sätter man igång med murverket som skall göra hela köket till en oas.

Man vill skapa en öppen härd i gammal stil och funktionell. En spiskåpa som täcker också den elektriska spis som skall vara där, införliva en modern köksfläkt i kåpan för välbefinnande.

Hoppsan vi hoppar framåt, man kan ana eldhärden till höger och elspisen till vänster. Nu är man uppe på spiselkranshöjd. Ett chassi av plattjärn skall dit och en form för gjutning av spiselkransen.

Hål är upptaget i taket för en betongplatta skall gjutas på konstruktionen och ligga i bjälklaget och bära en framtida kakelugn.

Man måste också göra stosar som leder rök från eldstad in i murstock, matos skall in i en imkanal.
Kåpan blir en murad sådan som skall få puts av kalkbruk. Men spjället behöver sättas i ett läge för
bästa funktion.


Ett litet ovant sätt att sätta spjället på plats, det som avgjorde detta var att spiskåpan höjd inte möjliggjorde att kraga in det så mycket att spjället kunde ligga under stosen som kommer ut från murstocken, detta var det enda alternativet för ett funktionellt spjäll och tätt sådant.

Nu är murverket nära sin fullbordan. Ett vedförråd under eldstaden, eldstaden skall kläs med gjutjärnsplåtar längre fram, nästa vår skall man glidgjuta några kanaler. Man tvättade av teglen med syra för att få bort kalkbrukets vithet som tas upp av teglet.

Nu så ser man teglet lite bättre, en liten nisch där man kan gömma några goda drycker.
Nu vill man få ordning på entren utanför.


Man gör en yta av kullersten som vi murar dit med cementbruk och fogar med samma bruk. Viktigt att pensla fogen så den blir vattentät, den skall stå emot mycket hårt klimat.

Husägaren var förbryllad över att gruset låg kvar fast man gick på det. Det valdes ett material som består av krossad makadam och stenmjöl, det blir lite fast och ligger kvar. En snygg entre i lite gammal stil.

Kaklet i badrummet fogad och silikon i hörnen. Nu är det dags för trägolvet med frisen i kök och allrum.

Man åker och hämtar brädor och mäter och sågar till dem utanför, sedan sätts de på plats. Inget är i räta vinklar, då får man göra en egen vinkelhake.

Man sätter den på nästa brädas plats och gör anhåll och låser den med skruva. Ut sedan och sätt den på brädans ända, passformen blir perfekt. Mot betongplattan har man lagt en platonmatta, sedan finns cellplast som isolering i facken under golvet, utrymmet är luftat och säkert mot fukt. Varje bräda måste fräsas i ändarna för att möta noten i frisen, en stadig hand på överhandsfräsen när änden fräses ur.

Till slut ligger golvet där.


Det finns ett hål framför eldstaden och som skall upp i rätt nivå.

Lite lecablock i betongbruk och få lite mån för fästmassan under tegelplattorna.

Man kunde inte behandla tegelplattorna ännu för de måste vara snustorra för den kallpressade linoljan, man gör det i vår 2015. Ännu är inte arbetet slut för i år.

Det andra golvet man lade först är behandlat med golvolja, det blev en riktig danslokal till slut. Smådetaljer i hallen som dörrar och foder fixades, inte minst gamla trösklar i gammal stock.

Ni kan se hur fint allt efterliknar den gamla stilen som ofta fanns i riktigt gamla hus. Vänstra är köksdörren och högra till badrummet. Egen enkel lösning på sockelklossar och sockellist. Man hade högt till takfoten och då kräver sotaren en väggfast stege, men vi kom med förslaget att en taklucka görs och enkelt.

Först egen tillverkning. Sedan montering. Har man en egen plåtverkstad så är det som en dans att göra jobben.

En öppning gjordes underifrån. Viktigt med en sarg och sedan förbereda plåtarna utvändigt.

Nu sitter också en stege mellan skorstenen och luckan, lätt för sotaren att få tillträde till skorstenen och våra arbeten som väntar våren 2015.

Man måste bara titta igen på tröskeln till köket, detta är stocken som man tog bort i trapphålet inuti andra rummet, den har några år på nacken. Första gången detta hus omnämns i en skattelängd är år 1371. Hur många hus finns kvar sedan den tiden? Vad är framför oss? Jo, en kakelugn från 1700:talets senare del skall in i huset på övervåningen, vi kan titta på ugnen.

Med foten så har vi 8-10 dagar att sysselsätta oss. Föreberedelser är igång och ugnen är klar i kartonger för leverans till Nordanberg.

Tillverkade en modell för husägaren att beskåda och godkänna, var han nöjd med kakelugnsfoten ?
Han kom och gick och kommenterade hela tiden att va snygg foten är och ännu bättre blir det när jag gör själva trästycket och ger det en profil enligt en gammal modell vi har från en annan ugn.


Ni ser att det är hål fötterna, i dessa hål skall ett fyrkantstål sitta som avlastar tyngden till betongplattan den står på. Ni förstår att det är många timmar som läggs ner på att få detta att bli så bra som möjligt. Husägaren vet att allt kostar och har stor uppskattning av sådant som utförs med skicklighet och inom en rimlig tid, det blev mycket väl godkänt för denna modell av fot. Det har ju hänt lite mer i köket än vad bilderna ovan har visat.

Bänkskåp har kommit på plats, tegelplattorna har fogats och lackats med fernissa. Ett gediget skafferi med en mycket gammal dörr från Dalarna sitter med smidna gångjärn. En annan dörr som ser ut som panel döljer en kyl/frys som står där inne. Golvsocklar och taklister är också gjorda. Vi valde att lägga ner lite extra tid på att få en snygg finish mot taket, men när man väl var igång så gick det undan. Alla väggar är numera panelade, vi tog en 22cm bred panel som vi fortsatte med.

Om du tittar upp emot taket så tillverkade vi en list själva som sedan vi sågade till så den passade exakt, och den följer takbjälkarna. En stor sak väntar sedan i vår, all målning, det mesta är grundat och viss form av bättring med latex och spackel måste göras för att dölja skruvhål innan vi tar itu med målningen.

Elgubbarna var där i 5 mars 2015, nästan all el är klar, köksluckor och dörrar är på plats, vi valde ett Ikeakök som heter Bodbyn i modell, ger allmogekänsla och har blivit väldigt populärt. Köksfläkt är på väg och våren gör sig påmind utanför huset. 

Vi önskar ha lite luftig utrymme runt fönstret, vi har sett många olika kök där man satt in hyllor så det ser så instoppat ut att man inte ser någon väggyta alls. Vi vill hellre ha det så här och köksattiraljer får förvaras i något skåp efter någon annan vägg. Det händer saker även på övervåningen. Vi har ett fundament för en kakelugn klart där.

En kakelugnsfot i lite Gustaviansk stil har tillverkats, det är en fröjd att ha en egen verkstad där man kan göra allt detta och 20 m från min altandörr, kaffekoppen hänger med ofta ner dit. Vi har satt den på plats i Nordanberg och nästa moment blir att glidgjuta alla rökkanaler. En bygganmälan gjordes till Sala kommun för kakelugnen och förhandsbesked kom ganska omgående per telefon.

Foten skulle gjutas upp 7 cm så vi har en betongplatta som ligger som en läpp på träställningen, men stålstag är ingjutna och avlastar plattan så tyngden är inte så stor mot träet.

Gjutet och armerat och bara att vänta nu på uppsättningen. Elgubbarna har dragit färdig all el och skitat ner som vanligt, jag fick knäskrubba ett rum där de dragit in lera, många hantverkare har ingen känsla hur det uppfattas av omgivningen hur man för sig. Det är en allvarlig brist anser jag. Nu är äntligen köket klart med alla smådetaljer.

Den 9:e april kommer 2 killar som skall hjälpa oss med målningen. Vi har täckt golven och har specifika anvisningar hur allt skall målas. Vinden skall isoleras med lösull och nät skall sättas fast så vi slipper fladdermöss på vinden. Husbon är hur nöjd som helst och tycker det är trevligt att få visa nyfikna vad som händer i detta hus. Om man hyr in folk utifrån som inte talar svenska så kan det lätt bli saker som missförtås, målningen av panelen fick överses.

Vi fick täcka in golv och grabbarna förstodd inte att färgen måste skäras bort mellan varje panelbräda så inget hänger i mellan som ett tuggummi. Köket blir ganska snyggt, vi valde bort överskåp för det passar inte i denna miljö. Det blev hyllor istället. Men vad hände med kakelugnen?

Nu har äntligen ugnen börjat sin resa uppåt. Husägaren har väntat i över 6 år på detta.

Jag gjorde en ändring med denna ugn, för att få ett djup på kakelugnen så man får en bra funktion med jämnstora kanaler invändigt så minskade jag bredden på ugnen och fick kakel så ett större djup erhålls. Detta är inget en nybörjare bör göra utan kräver sin yrkesman. Och naturligtvis så kör vi eldfast tegel i eldstaden.

Kakelugnen växer uppåt, naturligtvis så muras den utan klamror, bara en idiot skulle sätta in kramlor i en 1700:talsugn, tydligen så finns det gott om idioter eftersom många sätter in kramlor och har ingen urskillning att ugnen är faktiskt väldigt skör i godset. Jag har predikat för husägaren om kramlor och deras verkan så han vet att ugnen får den bästa tänkbara konstruktion som är skonsam mot de sköra kaklen.

Konstruktionen med krammelfri sättning är inte mångas gåva utan tillhör endast dem som är mycket väl bevandrade i sättningsmetodik, man måsta ha varit med mästare som utövat detta, och i Eskilstuna så hade vi flera som satte utan kramlor, en av dem var Manne Granqvist min mästers mentor. Under åren så har jag förfinat metodiken och alla som praktiserat hos mig kan instämma om hur vettig och sinnrik denna konstruktion är, men finns det inte fler som kan detta? Bara några fåtal och de minskar hela tiden, hur skall man rädda en klok och vettig sättningsteknik till eftervärlden? Jag har en idé men den ligger i väntan än så länge.

Då var vi uppe i spjällbotten, nu är själva värmedelen klar på ugnen, nu skall spjäll muras dit och själva anslutningen, där har jag också förfinat många detaljer allt efter åren gott.

Det har ofta varit ett problem med tätheten kring anslutningen med kakelugnar, eftersom ugnen rör sig upp coh ner vid varje uppvärmning så rör sig allt kring stosen som länkar ihop kakelugnen med murstocken, man behöver ha så lite anläggningsyta som möjligt mot väggen så kakelugnen kan lätt röra sig vid dessa tillfällen. Jag använder en brandisolering som glidskydd mellan ugn och murstock.

Här kan man se hur isoleringen sitter mellan kakelugn och murstock, detta möjliggör att ugnen lätt röra sig upp och ner utan att ligga emot väggen, sedan använder jag en stos i rostfritt med mantlar av foder så sotarens verktyg inte kan fnasa upp rörets valsning.

Då är det dags att lägga på locket på anslutningskanalen, sedan är det viktit att mura dit överlappande material på varje stående tegelfog mot taket, på detta sätt så erhåller vi ett bättre skydd om rörelsesprickor uppträder i framtiden. Nu borde ugnen snart vara klar.

Jag fick order av husägaren att inte göra fogarna för fina utan kakelugnen skall ha sina skavanker precis som en gammal ugn har fått, men en sak fick jag åtgärda, friskaklet i kronan som hade en annan glasyr, hur bär man sig åt att få samma färg som kaklen vid sidan om?

Det första husägaren gjorde var att springa upp och kolla hur jag löste problemet, han blev mycket överraskad, hur bär du dig åt frågade han, jag svarade, det är bakhuvudet som sköter allt, kroppen min bara lyder och gör resten. Detta måste vara en av dom vackraste ugnar du satt på länge inflikade husägaren.

Det är utan tvekan en av dom favoriter jag har fått förtroendet att sätta upp och vårda, det enda som kunde ha sabbat denna kakelugn hade varit en person utan urskillning som försett den med kramlor, och ni skulle veta hur många ugnar som förstörts under decennier som passerat just pga krammelidiotin. Utan tvekan årets roligaste projekt och verkligen kronan på verket i detta hus. Sotaren var där och provtryckte alla eldstäder och rökkanaler, godkänt med råge och allt som kunde ha påpekats var redan ombesörjt och ordnat. En sak som ofta glöms är denna.
 
De här båda bilderna visar hur nära skorstenen gick trästockar på vinden, jag skar bort träet och fick runt 8 cm fritt, slammade ytan på skorstenen och satte brandisolering mellan träet och murstocken. När sotaren tittade in så behövde han inte fundera så mycket längre.

I toaletten och badrummet så hade en panna tidigare suttit, men nu så sitter en liten mysig kamin där istället, lite målning och lampor i taket så är allt klart här också. Vi tyckte skorstenen behövde skydd under vintern, så jag fick tillverka en tidsenlig sak. Men den var inte i delar utan skrymmande och stor, så uppgången till vinden gick inte använda, vi fick hissa upp den utvändigt, lite omständigt men är man 2 stycken så löser det sig.

En huv som ger bra skydd mot snöfall och regn. Vi ville lösa värmebekymret som vi hade under vintern nu när allt är målat och klart. En luftvärmepump som är otroligt ekonomisk.

En tillfällig lösning med en luftvärmepump som sattes på gaveln till huset, den värmer upp hela bottenvåningen och resten får gå upp på övre plan av värmen. Vi gjorde en koll på vad vi har för kostnad på 16 graders värme varje månad? Runt 300 kr drar pumpen vilket är mycket bra.
Ett golv som oljades föll inte längre husägaren i smaken, det blev för gult och golvet skall nu slipas rent från oljan på våren 2016.

Vi är tillbaka i köket där skafferiet för elkablar och annat som skall fixas. Vi håller på att avsluta allt inför vintern 2015.
På våren 2016 skall vi slipa bort oljan som husägaren inte var nöjd med, golvet skall lutas och oljas så det får en vitare ton.

Vi ser hur gult golvet hade blivit, inte alls det som husägaren hade trott, han beställde dyraste golvoljan från Gysinge.

Det tog c:a 4 timmar att slipa golvet och sedan lägga ut skydd för nästa behandling. Nu är vi där med ett hus så klart det kan bli, vad som skall hända med huset vet jag inte bara att den som tar detta i besittning får ett hus med all den gamla charmen och allt är omhändertaget för en lång tid framöver, bara skorstenen med alla eldstäder i nyskick. Vi får se vad som händer, jag har haft kul i mer än 4 år på detta ställe, det är få förunnat att få vara med om något sånt här. 
 

Skattelängden från 1371

Att vara omnämnd som en gård 1371 är mycket anmärkningsvärt, få byggnader finns bevarade från den tiden. Vi går framåt 200 år i tiden när Älvsborgs fästning hölls av Danskarna och krävde en lösen som skulle betalas.

Vid denna tid så lever en person vid namn Lasse Andersson i Nordanberg, familjen Andersson skulle komma att leva där i många generationer. Det finns en karta från 1652 som illustrerar hur gården såg ut och vilka marker som gården bestod av.

Mycket information kan utläsas av denna bild och texten, tittar vi närmare på huset eller själva boningshuset så får vi en glimt av hur det såg ut.

Tydligen så har huset byggts på med en våning med tiden och fler byggnader som lador och magasin har tillkommit. Inuti huset på vinden kan man se tecken på att just sådant skett, huset hade en skorstens-stock vilket också är fallet idag. Men låt oss vilka som levde där.

Karl den 12:es bibel från 1703, den användes flitigt av dem som kom att leva på gården, det blev tradition att skriva ner sina familjers namn och när de var födda, detta är vad man kan utröna på de första bladen i bibeln.För dem som släktforskar så borde dessa fakta ge intressanta detaljer kring den människor som levde på Nordanberg, speciellt den detaljen om Hemmingus omnämnd 1371. Det är mycket svårt att finna personer redan efter början på 1600:talet då mycket av all dokumentation är borta.
Det blir intressant och se om någon snappar upp denna ledtråd och vi får se vad den leder till senare.