Fel och skador på en kakelugn!
Vi skall presentera dom mest förekommande skadorna och felen som kan uppträda på en kakelugn använd som nysatt, även orsaken till problemet.
Kakel som hamnat fel eller ur läge
En kakelugn som är vacker och snyggt uppsatt har perfekta fogar och skiften följer varandra, men så fort ett kakel inte är i sin rätta plats så märks det direkt för ett vant öga.

Den mest vanliga orsaken till att kakel inte orkar gå tillbaka till sin plats på just ugnar som använts under en lång tid är eldning för ofta. Att elda 2 ggr per dag är just en sådan faktor som bidrar och påskyndar detta fenomen. För att kort förklara så för man in en eldning i kakelugnens rörelsecykel när den är på väg att svalna och med uppvärmingen igen så uppstår brott i lerbruket som leder till att vidhäftningen blir svagare och kakel stannar i ett läge från sitt urläge. På kramlade kakelugnar så kan skiften råka ut för detta fenomen av eldning för ofta.

På en nyomsatt kakelugn som inte fått torka tills lerbruket är helt torrt och uppnått sin fulla potential så kan detta ske för att lerbruket är svagt och en rörelse kan bli för mycket som lerbruket inte orkar dra tillbaka. Detta är också en rörelse som inte kan motverkas, den kommer att öppna sig likadant som bilderna visar och snart kommer sedan läckage. När kaklen rör sig så kan också skiljetungor inuti kakelugnen utöva kilverkan då rörelsen kan bli ojämn, följden blir ofta kakel som kryper utåt i rummet.Någon försöker täta fogar med ny kritfog och det behövs inte många eldningar förrän det är otät igen. Kan man lossa plattan och rätta till den så den kommer att sitta bra igen?  Någon har försökt runt eldstaden och inser att man kan ändå inte göra något åt svickningen på baksidan som är det som håller kaklen ihop på insidan. Den åtgärd som krävs är omsättning. Skulle er nysatta kakelugn visa sig ha något symptom av det vi beskrivit, då hoppas vi att er ugnsmakare har en god karaktär och tar sitt ansvar och avhjälper er med problemet. Får ni bekymmer med hantverkaren sök då hjälp och vi assisterar er så gott det går.

Glasyrskador
Dessa uppstår när spänningar tvingar ihop kakel så glasyrkanterna nuddar varandra eller att ojämna rörelser uppstår. När man sätter upp en kakelugn så går man över kanterna och ser till att de har en viss bearbetning, hur man gör det är också en metod som skall gå lärlingsvägen. Kan man laga dessa skavanker? Den enklaste lagningen är att när ugnen är kall att göra rent fogarna och foga i krita, eller som h:a bilden visar där har flisor gått bort. Enklast är att måla med en liknande färg som på kaklet så är inte skadan iögonfallande eller störande.  Något som vi varnar för är att ni börjar smeta i silikon, eller andra mjukfogar för att dölja skador eller läckage, undvik moderna saker som kakelfog, den är cementbaserad och blir lika hård som sten. Något som ofta bidrar till glasyrskador är kramlor som sitter hårt och nyper även om ugnen är kall.

Läckage- en ugn som är otät och farlig
Detta avslöjas mest genom att man upptäcker sot eller rök från kakelugnen där det inte är normalt.

Om det har gått så här långt då är det mycket farligt. I detta fall så är ugnen belagd med eldningsförbud. När väl en ugn konstaterats otät av en själv eller sotaren, sluta elda, eller hör ytterliggare med en som kan kakelugnar hur situationen verkligen är. När ugnar har läckage i toppen så godkänner sotaren att man sätter om toppen och kanske fixar rökkanalen i skorstenen också så kan man fortsätta att använda den fullt ut. Vi ger er den rekommendationen att om läckan är förvisso endast i stosen som leder rökgaserna in i murstocken och kakelugnen för övrigt är felfri, så kan detta vara ett prisvärt alternativ att kunna få fortsätta att bruka ugnen, men detta kommer att ske under en begränsad period tills den återigen blir otät och då oftast på den nedre delen som man inte rörde. I detta läge krävs en experts ögon och kunnande att utröna om så är fallet. Läcker ugnen framtill mellan kaklen och på baksidan så är lösningen helt enkelt att sätta om den. När läckan är synlig på framsidan som här nedan:

Då är det inte tillräckligt att foga i ny kritfog eller något annat för att det skall bli tätt. Det händer att någon sotare eller annan ugnsmakare kan säga att fogar ni i så är det okej att fortsätta använda ugnen. Det som har hänt är att kaklet släppt från svickningen på baksidan och även om man tätar så rör den sig igen och den blir otät snabbt igen. Det är inte seriöst att ge intrycket att foga i lite så blir det tätt, kaklet är löst och kommer att lossna mer ju mer det rör sig. Är det sedan snyggt att ha en sådan skillnad på fogsprång som ligger mellan 5-10 mm? För att rätta till problemet krävs en omsättning. En annan viktig sak är att om nu en brand skulle bli orsaken av en läckande kakelugn  och man har konstaterat att den läckte på framsidan eller baksidan, och man fortsätter att använda den så kommer er brandförsäkring inte gälla vid brand, därför skall en sakkunnig ge er rådet eller beskedet att eldning är inte tillåten,och ni bör hörsamma rådet.  Sedan har vi dom som tätar läckor på bakmuren genom att slänga in lerbruk och täppa igen utrymmet mellan kakelugn och murstock, bli inte förvånade att vissa som kallar sig kakelugnsmakare tillämpar detta när deras nyomsatta kakelugnar läcker, det avslöjade sotaren i Köping. Detta är inte heller någon bra lösning för lerbruket kommer bara att hålla tätt en kort tid och ugnen läcker igen och man förlorar värmen som kommer från bakmuren. Om bakmuren läcker så är detta ett tecken på att ugnen har använts flitigt och börjar gå emot en omsättning.
Kramlor-en genväg med konsekvenser
Få är insatta i ämnet, när kakelugnsägare hör ordet kramla så undrar de vad är detta för något. Så låt oss först berätta vad detta är och vilken funktion den har tänkt ha i en kakelugn. Detta är en stål eller järntråd, ofta formad som en mäla eller ett U, den sitter på baksidan och sitter mellan två kakel.
 
Dessa sätts in under uppsättningen och en del trycker in dem med spänning för att få kramlan att motverka en rörelse mellan kaklen vid värme. Vissa kakel som hörnstolpar är svåra att kramla då gör man så här:

Då kanske ni undrar varför man sätter in kramlor och vad är syftet?
Någon gång under 1800:talets senare del så började denna metodik att bli mer vanlig, orsaken tycks ha varit ett stort antal reklamationer på kakelugnar som blivit otäta och fula där kakel kalvat ifrån sin plats på kort tid. För att motverka ugnar som fick detta problem så kramlade man ugnarna och det verkar som man klarade sig första tiden från reklamationer. Det var inte alltid man lät ugnarna torka färdigt utan man började ofta bruka dem i förtid och då verkade kramlingen hålla ihop ugnen så man slapp en fastighetsägare som klagade på en dålig ugn som inte höll ihop. Nu har en lång tid förflutit och kramlornas verkan har blivit en annan och vi är i ett annat läge än slutet på 1800:talet. Numera så är varje kakelugn i någon mån påverkad av den skadliga formen av spänning som kramlor orsakat. Det som händer vid varje uppvärming är att ugnen börjar höja sig och svälla för att lerbruket rör sig, när kakel vill gå isär så uppstår en spänning i kakelgodset där kramlorna sitter och överförs så till slut så bildas en spricka i kakelgodset. Här visas hur kramlorna ofta sitter.

Här illustreras hur krammelskador uppstår: Och vi visar hur det ser ut i verkligheten.

 
Ni kan själva se hur kaklen spruckit helt isär och det är följden av att kramlan håller emot rörelsen och till slut så orkar inte godset hålla mot utan spricker. Detta är något som är en nagel i ögat på dem som kramlar kakelugnar, man kan få höra allt ifrån att: " Det är ingen fara", "kramling är bara positivt och det spricker inte", "det finns olika sätt att kramla", man kommer med alla förklaringar men inte sanningen, "att kramlor orsakar skador och de kommer vare sig kramlan sitter hårt eller är inmurad i lerbruket", det är sanningen. Men då är det många som har frågat, "varför berättar man inte detta vid en uppsättning för kunden"?  Börjar man berätta detta för kunden att något kakel kan spricka i framtiden så börjar kunden undra vad det är för konstruktion man tänker uppföra som kan föra med sig skada för kakelugnen i framtiden. Så naturligtvis så berättar man inte detta negativa, varför oroa kunden i onödan. Innan vi går vidare så skall vi titta lite på hur utvecklas dessa sprickor och hur kan det se ut innan dom helt spricker isär?

Ofta så börjar en tunn spricka eller linje att visa sig på någon sida och vandra inåt i kaklet. Många kakelugnar är behäftade med dessa begynnande krammelsprickor och det kan vi tacka varje ugnsmakare som vidmakthållit kramlingen vid liv. Låt oss visa fler bilder på kramlingssprickor, då kanske ni kan utröna om er kakelugn har ådragit sig dessa eller är den förskonad från kramlor?
 

 
Om nu kramling för med sig sådana skador och åverkan, är detta det enda sättet att sätta upp en kakelugn på? Sanningen är att man började sätta upp kakelugnar utan kramlingsmetodiken och det fungerade utmärkt, och idag så finns det några som både erbjuder och tillämpar uppsättning utan skadliga kramlor. Skillnaden är att kaklen i en oklamrad ugn kan röra sig obehindrat och utsätts inte för skadliga spänningar, alltså de utvecklar inte sprickor. Och detta är helt i tanke med betoning på dagens krav på byggnadsvård för att bevara vårt kulturarv. Varför använder då inte fler denna metod utan kramlor då om den ger en skonsammare funktion? Den enkla sanningen är att få vet hur den skall utföras och den andra saken är fruktan för att ugnen skall få kakel som kalvar och lämnar sin plats på kort tid. Vad skall man göra om kakel har utvecklat krammelsprickor eller helt spruckit? Står man inför en omsättning så kanske man kan flytta något kakel efter man lagat det så det hamnar i sidan inte i blickfånget eller så kanske man kan få tag i något reservkakel från någon annan ugn som skrotas. Men urvalet och tillgången på reservdelar är mycket begränsad. Helt klart är att om man sätter om en kakelugn och åter kramlar den så är risken för helt spruckna kakel mycket stor och när väl det händer så klagar kunden att kakel har gått sönder, varvid ugnsmakaren nästan alltid svarar att ni eldat för hårt, så enkelt att slippa ta ansvar för en skadlig konstruktion. Det är ytterst få som ens informerar om möjligheten till skador och ännu mindre om vem som skall ta ansvar när väl det händer. Nu när vi har kommit så här långt, om ni hade valet att välja uppsättning, vilken form skulle ni föredra och är ni inte förtjänta att veta sanningen om kramlor? Vi har ett otroligt arv av kakelugnar från 1700 och 1800:talet, många av dessa ugnar inbringar ett värde av ett 100000 kr till över en miljon. Låt oss säga att ni har en ugn från den Gustavianska tiden och är ensammen i sitt slag, ni önskar få den uppsatt och förlitar er på att er hantverkare tar bästa vård om ugnen, ni får den uppsatt och efter en tid så önskar ni använda den och tycker er ha en fin investering och ännu mer att ni kan använda den. Plötsligt en dag så upptäcker ni att ett kakel spruckit helt itu och en del av den ömtåliga glasyren har lossnat, vilken fasa! Ni kontaktar hantverkaren som då genast anar att ett kakel spruckit, ni ber hantverkaren komma och titta på skadan. Det minsta ni får höra är att det är nog kramlan som är orsaken till att kaklet spruckit, utan nu kommer de berömda ursäkternas orkan, kaklet var redan så trasigt så det skulle ändå gå sönder, ni har nog eldat för hårt och med fel sorts ved, det kanske är något väsen som går igen i huset? Den orsak som i sanningen verkat får man inte höra för då vet man ju vem som är ansvarig, hur tror ni ägaren till kakelugnen känner sig när väl det uppdagas att ugnen satts upp med kramlor, en sådan ömtålig ugn med det verkligen sköra godset som den röda leran ofta utgörs av? Vad är då lösningen för ägaren till den dyrbara kakelugnen? Att sluta använda den och låta den stå där som ett minne tills det är dags för en ändring och avlägsna kramlorna.
Vilket ansvar har en ägare till en kakelugn?
Som konsument har man ett ansvar att sätta in sig i kunskapen om hur en kakelugn uppförs och på vilket sätt. Man kan tillämpa detta på samma sätt som ett husbygge. Man kontaktar olika entreprenörer och ber om information, vissa ger mer information än andra. Beroende på detta så bör kunden kunna göra ett val som ger fullgod kompetens vid utförande. Enligt konsumentköplagen så finns klara riktlinjer för ansvar gentemot varandra och om problem uppstår hur går vi vidare då. När man läser lagen och här är ett utdrag:"Lagen föreskriver att den som utför en tjänst skall ha sådan skicklighet som kan krävas av en yrkesman. En tjänst är felaktig när resultatet inte stämmer med vad man kommit överens om från början".
Här är det viktigt om vad ni kom överens om innan arbetet med kakelugnen började, vad är dokumenterat och vilken beskrivning av uppsättningsmetodiken finns? Skulle det uppdagas att kakelugnen är uppförd med kramlor och ingen förklaring eller information delgivits kunden och denne fått ta ställning till detta, då är man inne i ett juridiskt dilemma. Skulle ett kakel helt spricka så bör man först påtala detta för hantverkaren och om denne inte ger någon vettig förklaring så kallar ni en oberoende sakkunnig som kan utröna om det verkligen berodde på en kramla eller ej, därefter så kan man gå vidare. Med hjälp av konsumentköplagen så kan kunden få rätt till skadestånd och ersättning om kakel spricker och går helt sönder på en kakelugn.
Kom ihåg att det är naivt att bara lita på er hantverkare, ställ obekväma frågor för att få svar om er hantverkare klarar uppgiften. Se detta avsnitt:
Nya tider väntar- kraven går ej längre att undvika!
Eftersom våra kakelugnar inte blir yngre utan äldre och ådrar sig mer och mer slitage och skador så ökar kravet på bevarande byggnadsvård och fler kommer att ställa krav på detta. För den kakelugnsmakare som ännu inte behärskar att uppföra en kakelugn utan kramlor så är den kompetensen snart ointressant, det är inte heller så lätt att få lära sig den metodiken att uppföra en kakelugn utan kramlor, för dom som tillämpar och kan den, har en fördel och ligger steget före i skicklighet och yrkeskunskap, dessa skänker inte bort den gratis, det vet dessa som utövar kramling och att krusa dessa som har kunskapen är inte heller så lätt, det är mycket stolthet med i bilden. Att öka tillgängligheten och utbilda nya kakelugnsmakare är nog ett måste om kramlingens skadliga effekter skall motverkas, det åligger oss som utövar och behärskar yrkesutövandet utan kramlor att ge med oss och bidra till att allt fler blir kunniga inom området, vi kan säga att vi får nog räta ut vår mäla av stolthet och bli rak så vi inte utgör ett hinder för spridandet av bättre byggnadsvård.
Materialbrott- ovanligt men kan inträffa!
Vad skall man göra om en nyomsatt kakelugn börjar få skador?  Det kan vara ett materialbrott, en tegelsten kan ha varit av sämre kvalité och helt enkelt spruckit vid rörelse och då inte kunnat gå tillbaka till sitt läge och gett upphov till en förskjutning som resulterat i att kakelskalet hamnat ur läge eller glasyrskador uppstått. En varning till er som använder begagnat material, där är risken mycket stor för materialbrott, då material är redan så utmattat och hårt ansatt av krafter sedan tidigare, det är inte ens värt att hålla på med gammalt tegel, använd nytt.  Ett annat problem är sättningar, speciellt i fundamentet som ugnen står på, om man trott att man kunnat använda fundamentet utan att gräva upp det eller om man satt om ugnen från fotbandet så kan fenomen uppstå att när ugnens tyngd är borta så reser sig fundamentet något och senare vid belastning så sjunker det igen, med skador som följd. En annan sak är okunnighet om hur man skall förhålla sig med innanmätet av kanaler i ugnen och med kakelskalet, är dessa i förband så kan kakel tvingas utåt ur sitt läge. Vid materialbrott så är det inte hantverkarens eller kundens fel, de har haft otur, och till idag så är det ingen vad mig vet som fått rätt mot en tegeltillverkare vid materialbrott och det är svårt att bevisa att det var ett sådant problem. Det ska nämnas att denna skada är inte vanlig, men kan någon gång hända, det är varje kakelugnsmakares mardröm att just detta är något som kan hända, material håller inte måttet och resulterar i skador. Enligt konsumentvägledare så är det mycket svårt att få rätt i ett sådant här problem, så här har det ofta sett ut, skador uppstår, kunden klagar, hantverkaren skyller på kunden för oaktsamhet vid användade, tvisten blir mer infekterad, dödläge uppstår, ugnen står där med sina skador.Det klokaste är att informera kunden om att dessa problem kan uppstå, och vad gör vi om det händer? Jo, vi möts på halva vägen var, hantverkaren säger att jag är villig att komma tillbaka och åtgärda saken och kunden står för material och en mindre kostnad för arbetstid som går åt, förslagsvis 25% av arbetskostnaden. Är skadan högre upp på ugnen så blir kostnaden mindre. Visst låter väl detta klokare än att man blir osams och ovänner för livet. Det fungerar som en försäkring.  Däremot om man kan konstatera att om ugnen murades om från fot eller man synade inte fundamentet så bör hantverkaren ta sitt ansvar, tänk på ditt yrkesnamn och din yrkestolthet. Har man satt om en kakelugn med kakel som haft en påbörjande spricka från kramelskador och kramlar igen och kaklet spricker som följd, ja då har man inget att skylla på, man får stå för en omsättning och en reparation av kaklet eller kaklen. Det är ännu ett skäl att inte kramla. Ibland så kan en kakelugn misslyckas i sin uppsättning, ett exempel från 1980:talets mitt i Södermanland visar lite vad man kan göra. En äldre kvinna vid sina 80 år fick en kakelugn omsatt och vid första eldningen så gick kaklen isär på livet vid ögonhöjd och röken kom ut mellan kaklen, hon var missnöjd och kontaktade kakelugnsmakaren som skyllde på att hon eldat för hårt i början och försvann. Nu tog hon kontakt med en annan kakelugnsmakare som tittade på ugnen, han konstaterade att ugnen hade säkert någon brist då rök kunde komma ut ur det yttre skalet. Han i sin tur kontaktade sin Mäster som följde med och tog ner ugnen och fotograferade allt i detalj, det visade sig att svickningen var obefintlig, kakelugnsmakarna skrev ett utlåtande med allt bildmaterial så att även andra fackmän kunde ge sitt utlåtande. Hon gick till en konsumentvägledare som drev ärendet mot den första kakelugnsmakaren, han vägrade hårdnackat att ändra sig, han kom med hotelser mot dom andra kakelugnsmakarna att dra dom inför rätta för förtal. Nåväl, det hela blev så intressant att lokalradion pålyste  via radion att nu skulle man få höra historien om kakelugnsmakare A,B och C och den gamla damen. Resultatet av hela historien blev att kakelugnsmäster kom dit och satte om ugnen och den första fick betala uppsättningen. Äntligen ro i huset för gamla damen. Ta detta råd till er, kom överens från början i fall något skulle uppstå, hur går vi vidare? Kan vi gardera oss i fall något skulle inträffa om just sådant som vi behandlat? Hoppas något av allt detta som nämnts ovan kan vara till någon hjälp.
Onormala rörelser
Detta är något som förbryllat många likaså hantverkare. Vad det handlar om är rörelser som inte vanligen förekommer och följderna ofta är kakel ur läge i kakelugnen. Det finns klart orsaker som samverkar och är vanliga.
 • Den mest vanliga är eldning vid flera tillfällen samma dag.
 • Den andra är för långvarig eldning per tillfälle.
 • Den tredje är att lerbruket i ugnen fortfarande har för hög fukthalt.
 • Den fjärde är konstruktionsfel
Vi skall se på ett par olika fall och behandla orsak och verkan. Vi skall börja med ugnar som använts ett tag och se hur de ser ut.

Detta är en ugn som har en kraftig rörelse som utvecklat sig som en trappstege. Den vandrar med en stor kraftig fog i varje skift som sedan går något åt sidan i skiftet ovan. Det är tydligt att skjuvkrafterna som är en blandning av att ugnen reser och vidgar sig får utlopp i skiftets svagaste del invändigt, när det sker så kommer kraften med största sannolikhet ut i den del av svickningen som har minst vidhäftningsförmåga, trots att ugnen är kramlad så har kramlorna ej lyckats hindra rörelsen. Att sedan rörelsen kan vandra uppåt påverkas ofta av att det inte finns en klar brytning i svickningen mellan skiften, utan kraften kan fortplanta sig i material som leder den vidare uppåt. Nu så förvärras denna problematik av ytterliggare en faktor. Om ugnen inte har fri rörelsemån uppåt utan är murad dikt an mot en klack eller ett murverk ovan kakelugnen så vill ugnen kalva utåt i rummet. Se nästa bild:

Här så har inte kakelugnen någon rörelsemån uppåt alls, utan taket har sjunkit ner på ugnen, så när kakelugnen reste sig några mm så utvecklade sig en markant rörelsefog som skulle växa med tiden och gör det tills ugnen blir otät. Om en kakelugn har utvecklat detta så finns ingen återvändo, en omsättning kommer att vara den enda lösningen att åtgärda problemet. Ett sätt felaktig metodik fortsätter att leva vidare är imitation eller efterrapning.

Med detta så menas att man helt enkelt gör som man tidigare har gjort. Vi kan illustrera detta genom nästa bild.


I den här nischen så var kakelugnen murad ända dikt an mot det övre stycket där också en järnbalk sitter för att hålla murstocken på plats, den kakelugnen hade fått rörelseskador och blivit otät för den kunde inte resa sig obehindrat uppåt, så när den mötte motstånd så kom krafterna ut på framsidan av kakelugnen där kaklen flyttade sig ur läge. Lösningen är att se till att man får rörelsemån, en expert vet hur detta löses. Så ni ser att efterlikna gammal metodik betyder inte alltid att det blir rätt.

En annan rörelse som är iögonfallande och förfular en kakelugns yttre är denna:Denna kakelugn har fått en rejäl förflyttning av kaklet som är höger om luckan. Vad beror en sådan rörelse på? Det är ofta flera samverkande faktorer som orsakar detta problem. Eldning flera ggr per dag och kiltryck innifrån mellanväggarna i kakelugnens kanaler ger ofta detta fenomen. Vid provtryckning så läckte ugnen lite rök i fogarna på hyllkransen och i kaklet ovan det som nu sticker ut. Sotaren hade gett intryck att man kan täta fogarna med något och bara mura om toppen som också läckte, så det unga paret som höll på att rusta huset kallade ut oss. Men de skulle få besked som de alls inte hade räknat med- sanningen om vad denna skada innebär!

De hade räknat med att använda kakelugnen fullt som huvudvärmekälla och bara spä på lite med elelement. Först så påvisade vi genom provtryckning att läckage fanns genom kakel på framsidan och förklarade för dem att konstruktionen inuti ugnen fallerat så även om man fogar i ny fog så är det ingen lösning som är varaktig och att använda ugnen fullt ut när man bara sätter om toppen och resten nedanför som redan läcker och är på väg ut i rummet inom en kort tid är ingen bra investering, vi frågade vad de själva tyckte om när kaklen stack ut så fel från sin plats och gav dem något att tänka på. Med tiden så förstod vi att de behövde expertis och författade ett brev där vi redogjorde allt vi tidigare förklarat, vi gav dem synpunkter på vad deras lösning på uppvärming betydde och hur kommunen ställer sig till vedeldning inom tätbebyggt område. Här är det helt klart igen hur okunskap hos en sotare kan ställa till det, och sedan brist på erfarenhet hos ett ungt par kan få dem att söka efter en lösning som inte kommer att fungera. Låt oss ponera nu att de hade lagat toppen och rökkanalen, sedan så hade man börjat använda kakelugnen fullt ut för att inte behöva använda elelementen så mycket. Verkligheten hade blivit denna, att elda en gång per dag ger en begränsad värme i det rummet där ugnen står så elementen  på ovanvåning och i toalett och badrum får jobba som vanligt, man börjar elda morgon och kväll, man börjar förstå att ugnen inte alls ger den värme som de trott sig få ur den för hela huset och elelementen drar som tidigare och det visar sig snart på elräkningen. Nu har kakelugnen börjat visa mer skador, fogarna har vidgat sig igen och man kan förnimma rökos när man eldar, alltså kakelugnen läcker igen. Är man besviken? Naturligtvis så är man det, vad rådde vi dem till som var så negativt i deras öron? Vi gav dem rådet att se kakelugnen som ett komplement, och att de behövde ett värmesystem som är ekonomiskt typ en värmepump som ger varmvatten också för ett vattenburet system. Vi förklarade att kommunen har redan eldningsföreläggande i stora delar av staden, att använda kakelugnen som trivseleldning och komplement kan beviljas, men om man anmäler detta som huvudsaklig uppvärming så blir det ett annat besked, eldning under bestämda tider och sparsamt. Vidare så gav vi rekommendationen att sätta om ugnen och renovera rökkanalen för att få en säker installation som håller en avsevärd tid och blir en god investering för husets värde. Det är klart att vårt förslag var mycket dyrare än det de först tänkt sig, men vad kommer att hålla i längden och vara förnuftigast? Vi tror ni förstår vilket förslag som är det enda riktiga, men återigen, den som lyssnar och är själv påläst så mycket det går, gör ofta det klokaste beslutet. Nu undrar ni hur gick det då för det unga paret? De vände sig till någon som sade det de ville höra och fortsatte på sin väg som de tänkt.
Nyomsatta kakelugnar
Förväntan har varit stor ända sedan kakelugnen sattes om och nu så skall det bli trevligt att få börja använda kakelugnen på riktigt. Denna glädje kan snabbt vändas till en oro om något börjar hända med kakelugnen, läs här mer om vad som kan hända!
Tandningar

Visst låter det lite konstigt? Vad är detta och kan man åtgärda detta på något sätt? Kakelugnen ofta en rund kan ses med kakel som inte följer den cirkel som varje skift gör. Vi har något exempel på detta:

Ni kan se att man inte lyckats få kaklen att följa det andra skiftet som det står på osv. Detta beror alltid på fel uttagen båge som kaklen sätts i. På en flat ugn så tror en del att kaklen löper i en rak linje, men ack så fel, de böjer sig svagt inåt eller utåt beroende på hur kaklen är beskaffade. Många ugnsmakare som satt kaklen på båda sidor om luckan och sedan börjat med nästa skift inser att man får tandningar på kaklen som sitter höger och vänster om luckan, man försöker vrida lite för att skillnaden inte skall synas. Vi ville bara betona att på en rund som flat så krävs det verkligen ansträngning att få till en båge eller linje som ger kakel som följer varandra. Kom ihåg att det är lättare att få betalt för en väl uppsatt ugn med snygga fogar och kakel som följer varandra snyggt än en kakelugn med tandningar och ni kanske måste hitta på ursäkter som att kaklen var så skeva att det går inte att få till det, de har olika radie och är felplacerade redan från början. När vi mötte kakelugnen ovan så var kaklen redan så fula av repor så vi erbjöd oss skaffa nytt underliv och överliv och se om vi inte kunde få fason på kakelugnen. Hur fick det då?

Vi fick tag i en skrotugn med 30 tums kakel som nöd och näppe räckte för underlivet och kniv och murhammare fick jobba och slipdamm låg tätt i luften. Men vad skall göra om kakelugnen har tandningar när väl allt är klart? Ni tycker att hantverkaren har inte fått till det ordentligt, då är det upplagt för en knepig situation. En lösning är att besiktiga uppsättningen hela tiden den pågår, att om ett skift spökar och vissa kakel tandar så måste hantverkaren tänka till och se om något är galet med bågen, ibland så kan en kakelugn uppföra sig som en strut som vidgar sig eller minskar, ett annat sätt som ugnen kan uppträda på är att kaklet är helt i lod i en sidan och börjar endera krypa ut i lutning eller inåt, och då förstår vi att bågen också förändras och kakel börjar tanda. Kan man åtgärda dessa avvikelser? En kakelugnsmakare som har en äkta genuin skicklighet vet exakt hur man gör och det stannar också hos honom, detta är något som skall läras ut lärlingsvägen och inte skänkas bort gratis. Så att skylla på kakelugnen att den är behäftad med fel är dålig reklam för ens skicklighet, visa istället hur saker är fel och rätta till dem så resultatet ger en nöjd kund. Kontentan är att man kan lösa alla slags tandningar om man bara vill och tar sig tid till det. En lärdom för er kunder, var delaktiga i uppsättningen, ställ frågor om ni undrar om något, var inte rädda för hantverkarens reaktion, ni har all rätt att få kakelugnen som ni vill ha den och tveka inte att säga till om något känns fel eller ser galet ut. Är ni lite ororliga för hur hantverkaren skall reagera eller bli upprörd, så kontakta oss så skall vi hjälpa till med lite moraliskt stödoch vägledning, vi har varit med en hel del liknande fall och hjälpt en och annan. Skulle det visa sig bli låst läge då är vi inne på vad som kallas en :
Tvist  

Denna situation uppstår då parterna är oense om något och inte kan gå varandra till viljes. Till 100% så beror detta på dåligt skrivna avtal och instruktioner samt anvisningar, i de flesta fall så finns en snabbt skriven offert där man till slut orkat skriva ner vad arbetet kostar. Ofta så handlar det om godtrogenhet också, man litar alltför mycket på hantverkaren och är inte heller något vidare påläst när det handlar om själva arbetet, man vill inte lägga näsan i blöt och irritera hantverkaren helt enkelt. Ni skall veta att dom enda som blir irriterade är de som vill dölja något, skall ni önska få något utfört och bli som ni har tänkt er så måste ni engagera er i själva arbetet och projektet, en väl rutinerad kakelugnsmakare tycker det bara är trevligt att ni är delaktiga och ju mer ni vet och är involverade desto bättre kommer ni förvalta kakelugnen och vårda den. Vi skall ändå påminna om de steg ni bör ta om ni råkar ut för denna tråkiga situation:
 1. Är ni inte nöjd över någonting så påtala detta omgående, be ugnsmakaren komma hem till er och visa vad som är fel.
 2. Sök information angående ert problem och fråga andra sakkunniga, då kan ni få en vink om felet är relaterat till er eller hantverkaren.
 3. Är ingen lösning i sikte så skriv en reklamation per brev och kontakta er lokala konsumentvägledare.
 4. Vägrar hantverkaren fortfarande ignorera problemet och skyller er för fel användande så gäller i första hand det som är skrivet i bruksanvisning. Nu är det dags att kontakta en sakkunnig som kan göra en oberoende sakkunnig besiktning, ni skall inte alls kontakta sotaren för en sådan besiktning, utan det bör vara en kakelugnsmakare med stor erfarenhet samt känd för att verka i rättsliga sammanhang, man får helt enkelt söka efter en sådan och fråga tills man hittar vederbörande.
 5. I detta läge så kontaktar man ofta respektive juridiska ombud, med ett underlag från den sakkunniga besiktningen så går man vidare.
 6. Ibland så behöver man inte gå till rätten utan kan förlikas då orsaken kan vara så klar även för en lekman om vem som bär ansvaret. 
 7. Om ingen lösning så återstår stämning och möte i rätten.
Allt detta kan undvikas om klara riktlinjer om ansvar och vilka instruktioner som gäller för användande finns nedskrivna och godkända av båda parter. Mer detaljer kan läsas i detta avsnitt: