Öppna spisar, spiskåpor samt braskassetter.
Bara fantasin kan sätta gränser för vad vi önskar åstadkomma, men det finns några saker att tänka på som styr förutsättningarna. Det är alltid rörelser pga värme, material rör sig och vidgar vid värme och ger upphov till sprickor och rörelser. Om det händer så är det helt naturligt, t ex mellan en öppen spis och murstock som den står dikt an mot så kan en spricka uppenbara sig eftersom detta är en gräns mellan två element avskilda från varandra. Man kan ha en mjukfog i denna skillnad eller helt låta det vara en naturlig skillnad utan att fylla fogen. Då märks inte det att ö spisen har rört sig. Vi tänkte visa hur rörelsesprickor kan uppstå och hur man kan sedan lösa dem. Många gånger så säger kunden att så här vill jag ha det och helst släta ytor överallt. Hantverkaren gör som sagt men får inte alltid möjlighet att förklara att ev rörelser kan ge upphov till sprickor. Studera bilden så kommer ni att förstå mer.

Låt oss visa hur en rätt utformad skåra kan se ut och gör det utseendet sämre tycker ni?

En kompetent murare kan förutse vad spisen kommer att få eventuella rörelsefogar och utformar dem på ett snyggt och praktiskt sätt.

Några ytterliggare saker att ta med vid en öppens spis. Rökkanalen skall vara minst 10% av eldstadens öppning (höjd x bredd).Vilka mått är att rekommendera på eldstadens storlek? Mycket avgörs av rökkanalens storlek, höjden får inte var större än basen. (Många spisar har en höjd av 70 cm och kanske en bas av 60+80 cm, bara ett exempel). Den inre kåpans volym bör vara minst 50% av hela eldstadens volym. Har man bara en halvstenspipa så lär den inte vara tillräcklig. Helst ska pipan vara 30x30 cm eller 15x 30 cm, så kan det fungera. Detta går muraren igenom innan han börjar arbetet. En öppen spis skall också ha en markant rullkant eller rökhylla på insidan av kåpan så röken ej så lätt skall kunna rulla ut om röken rullar i kåpan. De som skall ha en öppen spis till varje pris och har för liten kanal försöker många gånger att nyttja en rökfläkt som skall hjälpa till med flödet. Det är kostsamt, man skall dra upp el på taket, sedan har man ett ufo på skorstenen som ser bedrövligt ut. Är det värt brasan? Bästa rådet man kan ge dessa som har en öppen spis som har problem med att ryka in och har för liten rökkanal, satsa hellre på en insats som har mindre krav på areal för kanal och är mycket effektivare än en öppen spis som igentligen bara drar in kall luft och släpper ut värmen.
Innan du börjar rita på huset och dina eldstäder!
Det är alltid klokt att ta kontakt med en erfaren murare innan man börjar, kom ihåg att arkitekten inte har den erfarenhet som en murare har att lösa konstruktionen och dess utformande praktiskt, utan man börjar alltid i fel ända, någon ritar ett hus och arkitekten designar öppna spisen och muraren får lösa allt praktiskt, vilket många gånger betyder att man får ändra utformandet samt ta hänsyn till en säker konstruktion brand och - förbandsmässigt. Min erfarenhet är att alla som bygger är verkligen dåligt pålästa och har ofta en osäker budget, kostnader blir större då överraskningar och ändringar hela tiden dyker upp, inte undra på om fnurror uppstår. När budgeten är vag så blir det många kompromisser, tyvärr så är insatsen av kvalitetsansvarig många gånger så usel att man undrar hur en sådan person kan vara kvalificerad? Jag kan inte nog betona det, skorstenar,eldstäder och murverk, kontakta en erfaren murare och gå igenom vad ni önskar få utfört och hur är det möjligt, hur gör vi en kalkyl över arbete och material?
Är det möjligt att kunna fastställa en detaljerad budget och få med allt? Ja, absolut, allt beror på vem du får kontakt med och om hjälpen är sakkunnig.

Spiskåpor kan utföras i en mängd material, gamla hederliga kåpor av murat tegel, konstgjorda av minerit skruvat på stålreglar, plattjärnschassin med lättbetong. Kom ihåg att det skall vara obrännbar material inom 1 m från anslutningsrör från vedspis eller från kamin. Hur kan det se ut att göra något liknande?

I det här fallet så fick vi först svetsa en ställning av plattjärn samt 2 främre stolpar, ovan på denna skulle den murade kåpan stå, vi ville också använda den övre kanalen för ventilation.


Nu är det bara låta putsen torka och sedan måla den övre delen av kåpan. Vad man bör tänka på är att inte ställa benen påställningen så man ej får loss vedspisen ifall det skulle behövas någon gång i framtiden. Plattjärnet vi använde hade storleken 100x10 mm och benen 20x20 mm, hur mycket väger kåpan ungefär? 250 kg väger kåpan på järnställningen. En kåpa i minerit hade vägt 60 kg och den kan man skruva fast i väggen på olika punkter. Lite om braskassetter nu.

Varför vi tjatar om att mura fast rökröret är att det blivit så många felanmälningar när man bara tryckt
 in isolering runt röret upp i kåpan. Det är ofta en snabb installation och många gånger så hoppar man
 över att ordna varmluftsutsläpp genom ett snyggt gjutjärnsgaller. Denna åtgärd fördubblar effekten
av en braskassett,
så varför inte göra saker på ett kvalitativt sätt och  snyggt också? Hur ser en snabb installation ut kanske ni undrar? Beskåda själva, vad tycker ni?

 

Det ser trångt ut och lite snett, skulle ni ha tyckt att detta duger och betalat 13000 kr för braskassetten
och ytterliggare 5000 kr för installationen? Rökröret är ett insatsrör endast godkänt för renovering av skorstenskanaler, här skulle gjutjärnsrör ha använts som tillverkaren föreskriver. I dagsläget så står braskassetten som den är men skall åtgärdas med rätt rökrör och ett utsläpp för varmluft längre upp på kåpan. Husägarna råkade ut för skorstensbrand i höstas 2009 och fick lägga pengar på det, så denna åtgärd får komma senare då plånboken är i bättre skick. Under våren 2011 så kom sotaren Åsa från Fagersta och en brandskyddskontroll gjordes, som sagt denna installation fick anmärkning och måste åtgärdas, röret måste bytas ut mot ett gjutjärn eller järnrör i corte´nstål. Varför använde man insatsrör? Jo, man slapp hugga upp hål i kåpan och montaget kunde snabbt göras, med andra ord snabba pengar och lite jobb som möjligt. Nu är det ålagt oss att ombesörja och rätta till felet, igentligen borde man tvinga firman i Fagersta att göra om jobbet men husfolket vill inte bråka, så här är det när man är vän med många av sina kunder, man vänder sig hellre till någon som de känner och är trygg med. Jag brukar ta med gubben i huset ut på fisketurer med båten och just sådana här vänskapsrelationer är ett måste för att lyckas som en erfaren hantverkare i sin kundkrets.
Hur skall det se ut om man om man menar att göra det bra, här är ett exempel på hur vi fick åtgärda en felaktigt monterad äldre
braskassett och renovera rökkanalen och mura tillbaka allt?

Ni kan se att vi har öppnat upp murstocken och vi tog bort ett spjäll som var onödigt då braskassetten
har ett eget. Rökkanalen drogs med keramiskt bruk, vi rättade till rökröret ovanpå braskassetten och
tätade med pannkitt. Sedan så gjorde vi ett lock av brandmatta som vilar på ett par järn, sedan så gjöt
vi ett lock och sedan murade vi en tratt runt rökröret så rökkanalen från ovan kommer ner och möter
röret från kassetten i en jämn och slät kanal. Sist så murade vi igen allt och putsade om kåpan, ser ni
att där finns ett varmluftsutsläpp som kommer att ge bättre effekt från kassetten. Vi tror att ni börjar
få kläm på det här med braskassetter nu.
Vi tror att denna form av uppvärmning eller form av eldstad kommer att öka nu när elen har blivit
både dyr och en bristvara. Att ha någon form av vedeldning som inte är beroende av el kommer att
vara en tillgång i en fastighet, dessutom att göra detta i tider då rotavdrag medges är bästa tillfället att
göra detta.