Välj rätt och klokt!


När ni står inför ett val som när ni skall sätta om er kakelugn så önskar ni få den bästa tänkbara omsättningen som också är prisvärd och inte för med sig någon skadlig påverkan på er kakelugn under den tid ni ämnar använda den.

Idag så kan man inte bara lita blint på yrkesmän, vi lever i ett samhälle där yrkesheder och skicklighet fått lämnas åt sidan för vinst och snabba pengar utan ansvar. Det finns två kategorier av kakelugnsmakare, fullt utbildade och kan yrkets hela bredd, sedan den andra gruppen som är störst, det enda man kan erbjuda är kakelugnar uppsatta med kramlor, detta framkommer inte såvida ni inte ställer dem frågor.

Vi har sedan länge valt att helt sätta om kakelugnar utan kramlor och ge fullvärdiga garantier, men främst av allt att ingen skadlig påverkan längre utsätter kakelugnen för skador och värdeminskning.

Det val ni skall göra bör vara grundat på fakta och erfarenhet som ni får när ni träffar hantverkaren ni gör en förfrågan hos. Ni ber säkert om uppgifter som vad kostar en omsättning, och har kakelugnsmakaren en gedigen utbildning? Det är här den viktiga frågan avgörs, det val ni gör, kommer er kakelugn bli bevarad på bästa sätt eller kommer den att sättas upp med en destruktiv konstruktion? Ni bör definitivt skaffa er grundläggande kunskap om kakelugnen och dess funktion, lättast är att söka på nätet och läsa i litteratur om just kakelugnar, men denna är också behäftad med felaktiga arbetsmetoder som vidmakthållits av mindre kunniga inom branschen.

På denna hemsida så kan ni förkovra er en hel del om kakelugnens funktion och vissa detaljer är på en djup nivå av kunskap inom yrket och dess utövande. Vi informerar ganska ingående om vanlig problematik och har även en hel del råd som många fått god användning av vid fnurror som uppstår mellan hantverkare och kund.

Vi inbjuder er att söka efter den information som kan hjälpa er och gör er den tjänsten att sätt er in i lite kunskap så är ni betydligt bättre rustade att göra ett rätt och klokt val när det gäller er kakelugn.